Kaminda maritimo rapido pa Aruba, Kòrsou i Boneiru un paso mas serka

Hulanda ta duna sosten na e inisiativa pa desaroyo di un konekson diario rapido di barko entre e tres islanan: Aruba, Kòrsou i Boneiru. Un konekshon vice versa asina via laman ta duna un impulso importante na ekonomia di e islanan i ta kontribuí na mehorashon di e trafiko di persona i merkansía entre e islanan. Esaki ta loke minister Plasterk (di Asuntunan Interno i di Relashonnan di Reino) a bisa den su diskurso di apertura na e Konferensha di Reino na Kòrsou.

Entretantu un estudio di faktibilidad a kuminsá riba enkargo di Aruba, Kòrsou i Boneiru. Despues di su kompletashon lo tin klaridad riba e kondishonnan esenscial nesesario, manera fasilidadnan di haf i proceduranan di duana i imigrashon. Awor kaba tin klaridad ku interkambio di dato i un bon koperashon entre e departamentunan konserní di e tres paisnan Aruba, Kòrsou i Hulanda, ta nesesario. Hulanda ta deseá di hasi esaki posibel I ta hunga un ròl aktivo i kordinativo, dor di brinda mas sosten tekniko riba tereno di ICT i asuntunan hurídiko.

E efektonan ekonómiko i soshal pa Aruba, Kòrsou i Boneiru por ta enorme, si habrimentu ku un konekson diario rapido di fèri, transportashon mas barata di hende i di merkansia bira posibel. Aktualmente no tin un bon konekshon di barku, tur kos mester tuma luga via aire. Ku un konekson di fèri e merkado (di benta) pa komersio mesora lo bira mas grandi i lo bira tambe mas fásil i mas interesante pa bira mas aktivo riba mas isla. Tambe lo surgi mas posibilidadnan pa turismo i otro formanan di dunamentu di servisio. Ta stimulá desaroyonan di sosiedad, tal manera mas posibilidat pa preparashon, kapasitashon i trabou. Tambe biahamentu pa e pueblo, ku hopi biaha tin famia riba mas isla, ta bira mas fásil i mas barata.