Areglo pa konfliktonan entre e paisnan di Reino

Ta bin un areglo di konflikto pa tratamento di disputanan entre paisnan den Reino. Konseho di Minister di Reino a bai di akuerdo ku esaki riba proposhon di minister Plasterk di Asuntonan Interno i di Relashonnan di Reino.

Ora ku surgi un konflikto riba un desishon proponé pa Konseho di Minister di Reino entre e paisnan, anto ta pidi un opinion riba esei na Raad van State di Reino. A base di e opinion pisa ei Konseho di Minister di Reino ta rekonsiderá i ta tuma un desishon tokante e disputa. Eksepshon ta e desishonnan, kua nan na kriterio di presidente di Konseho di Minister di Reino, pa motibo di interesnan hopi pisá den Reino, no por permití posponementu, desishonnan kontra kua, a base di regla eksistente, un Kroonberoep por keda instituí i Leinan di Reino, pa kua Raad van State di Reino a duna un konseho kaba.

E proposishon ta duna ehekushon na artikulo 12a di Statüt di Reino, pa tuma un medida pa tratamento di konfliktonan entre e paisnan di Reino.

Konseho di Minister a bai di akuerdo ku esaki pa manda e proposishon di lei pa  konseho na Raad van State. Teksto di e proposishon di lei i di e konseho di Raad van State di Reino ta bira publiko, ora entrega esaki na Parlamento Hulandès (Tweede Kamer).